Napsali o Václavu Karlovi

1943 František Kovárna: Milý příteli – v katalogu výstavy v Alšově síni UB, 19.2-21.3.1943
1954 Život Plzeňska, kulturní a vlastivědný měsíčník č.7 str. 104 : Pozoruhodná kniha
1954 Dětská kniha, časopis pro dětskou literaturu a pro práci s knihou č. 2 – 3
na straně 19: České pohádky s ilustracemi Václava Karla 15.12.1954
Dětská kniha č. 7 – 8, na straně 1 – 2 V.V. Hnízdo Mezi pohádkou a životem
1957 Zlatý máj , měsíčník svazu čs.spisovatelů, kritická revue umělecké tvorby pro mládež
v čísle 6 na straně 175 – 177 umělec o sobě Václav Karel Řetězem vzpomínek
1957 Václav Bartovský Neznámý Václav Karel v katalogu výstavy UB v Alšově síni
1959 Zlatý máj, v čísle 5 na straně 19 – 22 V.V. Hnízdo O ilustračním umění Václava Karla
1960 sborník statí a článků SNDK na straně 195 – 196 Dr Jan Červenka O pohádkách
1960 publikace SNDK Fr.Holešovský Naše ilustrace pro děti
1970 Zlatý máj č.4, na straně 249 – 253 Ladislav Stehlík Ohlédnutí za Václavem Karlem
1970 Blanka Stehlíková Čeští ilustrátoři pohádek, Praha ČFVU 1970
1982 Fr. Holešovský Glosy k vývoji české ilustrace pro děli, Albatros
1984 Blanka Stehlíková Cesty české ilustrace v knize pro děti, Albatros
1989 Fr. Holešovský Čeští ilustrátoři v současné knize pro děti a mládež, Albatros
1992 novinové články (Lidové noviny, Právo, regionální tisk v Západních Čechách)
2002 novinové články (viz výše) při výročí 100 let narození umělce
2019 novinové články při výročí 50 let úmrtí umělce

Theme: Overlay by Kaira